Przygotowanie komory laminarnej do pracy

  Jak to zrobić?

Aby rozpocząć bezpieczne korzystanie z komory laminarnej postępuj następująco:

  1. Włącz przepływ w komorze.
  2. Jeśli komora laminarna wyposażona jest w lampę UV przez rozpoczęciem pracy lampa UV musi być bezwzględnie wyłączona.
  3. Dobrą praktyką jest przetarcie wszystkich wewnętrznych powierzchni obszaru roboczego 70% roztworem alkoholu. Praktyka ta pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie naświetlania obszaru roboczego lampą UV. Nie jest ona wtedy potrzebna.
  4. Po włączeniu przepływu w komorze pozwól na ok. 15 minut pracy, aby całe powietrze w komorze zostało oczyszczone.
  5. Ustaw wszystkie niezbędne urządzenia i materiały w odpowiednich miejscach obszaru roboczego, jak najdalej od grilla frontowego. Podziel strefę pracy na „czystą” i „brudną”
  6. Pozwól na dodatkowe 2 -3 minuty przepływu powietrza w komorze zanim rozpoczniesz działania w komorze.
  7. Operator pracujący w komorze laminarnej powinien być również odpowiednio przygotowany do pracy. Aby zachować sterylność umyj ręce środkiem odkażającym. Załóż fartuch z długimi rękawami zasłaniającymi skórę. Załóż odpowiednie rękawiczki używane w laboratorium.

LEAVE A COMMENT