Technika bezpiecznej i poprawnej pracy w komorze laminarnej II klasy bez…

  Jak to zrobić?

Technika bezpiecznej i poprawnej pracy w komorze laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Zobacz wideo poradnik firmy Nuaire. Working Safely BSC

Praca w komorze laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zwanej także komorą Biohazard wiąże się z kilkoma bardzo istotnymi aspektami pozwalającymi na zachowanie bezpieczeństwa operatora, jak również obrabianego materiału.

Zasada działania komory laminarnej Biohazard pozwala na zachowanie bezpieczeństwa operatora i sterylności produktu pod warunkiem właściwych działań operatora pracującego z komorą.

Operator powinien być świadomy w jaki sposób powietrze cyrkuluje w urządzeniu i dlaczego zachowanie tego medium jest najważniejsze dla bezpieczeństwa.

Komora laminarna typu Biohazard zasysa powietrze poprzez frontowy otwór roboczy. W zależności od typu komory laminarnej powietrze jest zawracane na górny filtr roboczy komory i wdmuchiwane po przefiltrowaniu w obszar pracy, na którym znajduje się obrabiany materiał. Powietrze z obszaru roboczego jest również zasysane przez komorę i miesza się z powietrzem zewnętrznym. Mieszanka ta ponownie wraca w obszar nad głównym filtrem. Ponad filtrem głównym znajduje się również filtr wylotowy, który usuwa z komory nadmiar powietrza, które jest w sposób ciągły zasysane przez otwór roboczy.

Obieg powietrza w komorze laminarnej tworzy dwie najważniejsze strefy. Pierwsza strefa to tzw. bariera powietrzna, występująca w otworze roboczym. Druga strefa to obszar roboczy, czyli miejsce wewnątrz, w którym odbywają się wszystkie operacje związane z obrabianym materiałem.

Dzięki pierwszej strefie i występującej tam barierze powietrznej do drugiej strefy nie dostają się żadne zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz komory. Dzięki tej strefie z komory nie wydostają się również potencjalnie niebezpieczne substancje znajdujące się w obszarze roboczym.

Obszar roboczy komory to miejsce, w którym stały laminarny przepływ powietrza z góry na dół powoduje powietrzną separację obrabianego materiału od strefy pierwszej (bariery powietrznej). Laminarność powietrza powoduje również separację obszarów wewnątrz samego obszaru roboczego, czyli ustawione w pewnej odległości od siebie materiały obrabiane są oddzielone od siebie za pomocą sterylnego powietrza.

Z powyższych zasad działania komory wynikają najważniejsze wskazówki dla operatora w jaki sposób pracować z komorą.

Aby operator był chroniony przed czynnikami chorobotwórczymi, które znajdują się wewnątrz komory i pochodzą z obrabianego materiału bariera powietrzna musi być „szczelna” czyli uniemożliwiać wydostanie się powietrza z obszaru roboczego. Pierwszym czynnikiem jest właściwy poziom otwarcia okna roboczego komory. Każda komora posiada dokładne oznakowanie wysokości otwarcia okna roboczego, przy którym można bezpiecznie pracować. Właściwe otwarcie okna zapewnia odpowiednią prędkość w barierze powietrznej. Okno otwarte zbyt wysoko powoduje, że prędkość powietrza w barierze jest zbyt niska, co może spowodować wydostawanie się czynników chorobotwórczych z materiału obrabianego. Okno otwarte zbyt nisko powoduje, że w barierze powietrznej prędkość powietrza jest zbyt wysoka, co może powodować, że powietrze z otoczenia będzie dostawało się do obrabianego materiału i powodować jego zanieczyszczenie (kontaminację).

Kolejnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo jest właściwe ułożenie rąk, które wkładamy przez otwór roboczy. Ręce są przeszkodą w obiegu powietrza i powinny być ułożone w ten sposób, aby nie zamykać przepływu powietrza przez frontowy grill umieszczony tuż za otworem roboczym. W komorach laminarny Nuaire grill frontowy jest wyprofilowany w odpowiedni sposób (V- kształtnie) pozwalający na jak najmniejsze zakłócenie przepływu powietrza. Dodatkowo w komorach Nuaire występuje podłokietnik na całej długości okna roboczego pozwalający na właściwe ułożenie rąk.

Frontowy grill dzięki, któremu powietrze jest zasysane nie może być nigdy zakrywany. Zakrycie wlotu powierza powoduje w miejscu zakrycia bardzo duże zakłócenia przepływu, które zaburzają lub kompletnie niwelują istnienie bariery powietrznej.

Pracując w komorze laminarnej nasze ręce podczas ruchu powodują również zakłócanie przepływu powietrza. Jeśli nasze ruchy rękami są zbyt szybkie komora laminarna nie poradzi sobie ze zbyt gwałtownymi zmianami szybkości przepływu powietrza. Zbyt gwałtowny ruch rękami może spowodować wdmuchnięcie zanieczyszczeń do obszaru roboczego lub wyciągnięcie patogenów na zewnątrz komory.

Podobnie jak gwałtowne ruch rękami, bardzo duży wpływ mają inne źródła „przeciągów”. Otwarcie okna, które znajduje się blisko komory, osoby biegające poruszające się za plecami operatora osoby mogą spowodować na tyle duży ruch powietrza, który spowoduje powodujący złamanie bariery ochronnej i kontaminację laboratorium lub obrabianego materiału

Zasady pracy z materiałem obrabianym w obszarze roboczym mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo operatora, jak również na sterylność i jakość procedur.

W obszarze roboczym powinny znajdować się tylko niezbędne materiały i narzędzia, które będą wykorzystywane podczas pracy z materiałem. Narzędzia i materiały pomocnicze powinny być umieszczane po lewej i prawej stronie obszaru roboczego. Środkowa część powinna być zarezerwowana tylko do celów obróbki materiału i powinna być wolna od niepotrzebnych rzeczy które mogą mogących zakłócić przepływ powietrza lub spowodować przypadkowe rozlanie obrabianych prób.

Obszar tuż za grillem frontowym powinien być wolny od jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby powodować zakłócenia w przepływie powietrza.

Praca z materiałem obrabianym powinna przebiegać w kierunku od strefy czystej do strefy brudnej – skażonej wzdłuż całej powierzchni roboczej. Materiały, narzędzia i wyposażenie powinno być rozmieszczone tak, aby ograniczyć lub wyeliminować ruch elementów „brudnych” na „czystymi”.

Duże urządzenia i przedmioty np. worki na odpady zanieczyszczone, aspiratory, zużyte pipety serologiczne powinny być umieszczone powinny po jednej stronie blatu roboczego. Wszystkie materiały powinny być wprowadzane w kierunku tylnej ściany komory jak najdalej od obszaru grilla frontowego. Urządzenia które wytwarzają aerozole np. worteksy, wirówki itp. powinny znajdować się bliżej tylnej ściany komory.

Obsługa naczyń w których przetrzymywany jest materiał również cechuje się innymi prawami, niż na zwykłym blacie laboratoryjnym. Butelki, zlewki itp. powinny być trzymane w pozycji „pod kątem” w taki sposób aby zminimalizować nawiewanie i wywiewanie powietrza przez szyjkę naczynia. Nakrętki lub korki nie powinny leżeć na blacie roboczym. Otwarte naczynia należy jak najszybciej zamknąć lub zakryć po zakończeniu pracy z nimi.

Szalki, mikropłytki i inne naczynia o dużej powierzchni podczas pracy powinny być osłaniane za pomocą pokrywek, aby zminimalizować możliwość bezpośredniego nadmuchu powietrza na ich powierzchnię.

Przewody elektryczne, rurki z mediami powinny być wprowadzane do obszaru roboczego przez odpowiednie gniazda i zawory umieszczone w komorze. Nie powinno się wprowadzać żadnych przewodów przez frontowy obszar roboczy. Ciągnące się kable, rurki itd. mogą powodować zakłócenia w przepływie powietrza oraz mogą powodować niebezpieczeństwo zaczepienia ręką lub fragmentem odzieży.

Rozpoczęcie pracy z komorą laminarną, jak również zakończenie pracy z komorą laminarną opisujemy w kolejnych artykułach.

LEAVE A COMMENT