Zakończenie pracy w komorze laminarnej

  Jak to zrobić?

Aby bezpieczne zakończyć pracę w komorze laminarnej postępuj następująco.

  1. Po zakończeniu czynności w komorze laminarnej pozwól na 2 -3 minuty pracy komory bez żadnej aktywności operatora w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po wykonywanych pracach.
  2. Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie wewnątrz obszaru pracy. Dotyczy to wszelkich materiałów i urządzeń, które były wewnątrz podczas pracy.
  3. Powtórz czynność dezynfekcji po usunięciu wszystkich materiałów i urządzeń z wnętrza komory.
  4. Sprawdź wszystkie elementy powierzchni blatu roboczego, grilla frontowego oraz górnej osłony filtra czy nie ma na nich żadnych śladów rozprysków czy rozlań. Pozostawienie rozprysków czy rozlań może skutkować stworzeniem idealnych warunków do rozwoju pleśni, grzybów i rozprzestrzeniania się ich zarodników.
  5. Jeśli zobaczysz rozlania natychmiast usuń je.
  6. Komory laminarne Nuaire wyposażone są w filtr wstępny (paper catch) znajdujący się za tylną ścianą obszaru roboczego. Filtr ten powinien być czyszczony przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli procedury pracy wymagają używania papieru, filtr wstępny powinien być czyszczony codziennie. Zaniechanie czyszczenia może spowodować, że resztki papieru lub innych lekkich substancji używanych podczas pracy mogą pozostać na filtrze i powodować kontaminację obszaru roboczego.
  7. Po dokonaniu dezynfekcji obszaru roboczego komora laminarna może być wyłączona.
  8. Pamiętaj, że komora laminarna nie jest szafą i nie powinna służyć do przechowywania materiałów i urządzeń.

LEAVE A COMMENT