CuVerro® Pielęgnacja i Użytkowanie

  Artykuły

Wyroby NuAire CuVerro® posiadają określone instrukcje pielęgnacji i użytkowania, zapewniające maksymalną satysfakcję klienta. CuVerro® to klasa stopów miedzi o ciągłym działaniu bakteriobójczym w środowisku skażeń laboratoryjnych. Powierzchnie te jako jedyne należą do zarejestrowanej klasy EPA materiałów stałych, które wykazują działanie bakteriobójcze. CuVerro® nadaje się do użytku na powierzchniach, gdzie może dochodzić do skażenia. Powierzchnie laboratoryjne, którą mogą wykorzystywać CuVerro® to wszelkie powierzchnie robocze, które mają kontakt ze źródłem skażenia. NuAire CuVerro® wytwarza szereg produktów dla laboratorium. Zrozumienie pielęgnacji i użytkowania CuVerro® maksymalizuje korzyści i zapewnia dobry wygląd zewnętrzny. Informacje dodatkowe: www.cuverro.com.

Typ powierzchniowego środka dezynfekcyjnego Klasyfikacja Wycierać na sucho Suszyć strumieniem powietrza
Alkohole Pośredni Brak Niewielkie opary
Nadtlenek wodoru Środek sterylizujący Rozjaśnianie Niewielkie opary
Czwartorzędowe amony Pośredni Brak Niewielkie opary
Fenole Pośredni Średnie opary Przyciemnienie-Utlenienie
Jodofory Pośredni Średnie opary Przyciemnienie
Aldehyd glutarowy Środek sterylizujący Brak Przyciemnienie
Podchloryny Poziom wysoki Przyciemnienie – Utlenienie Przyciemnienie-Utlenienie

 

CuVerro® można czyścić za pomocą wielu środków do dezynfekcji powierzchni laboratoryjnych oraz różnymi metodami. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania producentów środków dezynfekcyjnych. Poniżej znajduje się spis typów powierzchniowych środków dezynfekcyjnych oraz efektów wizualnych dla CuVerro® Klasyfikacja①

W przypadku rutynowego pośredniego czyszczenia, zwykle stosuje się IPA 70% w sprayu, pozostawiając na 10 minut, a następnie wycierając do sucha. Czyszcząc przy użyciu środka sterylizującego, stosuje się nadtlenek wodoru (1% – 5% w standardzie lub w mieszaninie), w sprayu, zgodnie z zalecanym czasem pozostawienia i wycieraniem do sucha lub suszeniem strumieniem powietrza. Zaleca się wycieranie środka dezynfekcyjnego po ustaniu czasu kontaktu w celu uniknięcia powstawania śladów kropel lub oparów na powierzchni CuVerro® .

Uwaga: Nie zaleca się stosowania powierzchniowych środków dezynfekcyjnych zawierających halogeny (tj. fluorek, chlor,brom, astat) w połączeniu z kwasem cytrynowym, ponieważ powodują odbarwienia.

CuVerro® można czyścić mechanicznie z łagodnym ścieraniem. Za pomocą wkładu łagodnie ścierającego (tj. Red Scotchbrite®, typ A VFN tlenek aluminium), należy pocierać do uzyskania pożądanej jasności. Czyścić mechanicznie należy zgodnie z rutynowym czyszczeniem powierzchni, podanym powyżej.

Odniesienia:
① Wygląd CuVerro® przy regularnym czyszczeniu. Kelley Funke, GBC Metals LLC
Wytyczne stosowania CETA dla użytkowania powierzchniowych środków odkażających w Komorach Bezpieczeństwa Biilogicznego (BSC). CAG-004-2007, CETA International, www.cetainternational.org

LEAVE A COMMENT