Uniwersalny, kompaktowy fotometr DEN-600 firmy Biosan już w sprzedaży!

  Nowości

DEN-600 – najbardziej uniwersalny, kompaktowy densytometr i fotometr od Biosan już dostępny w sprzedaży!
System optyczny 600nm pozwala na pomiar:

-szacowanej całkowitej liczby komórek,
-mętności w jednostkach McFarland (McF) w zakresie 0-16 McF
-pomiar koncentracji białek metodą Bradforda.

Pomiar może odbywać się w kuwetach o ścieżce 10nm, fiolkach okrągłodennych, stożkowych lub probówkach typu Falcon.

Więcej na temat produktu → https://www.e-biosan.pl/Fotometry-densytometry/fotometr-biosan-den-600.html

LEAVE A COMMENT