Tag : komora laminarna bezpieczna praca

Aby bezpieczne zakończyć pracę w komorze laminarnej postępuj następująco. Po zakończeniu czynności w komorze laminarnej pozwól na 2 -3 minuty pracy komory bez żadnej aktywności operatora w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po wykonywanych pracach. Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie wewnątrz obszaru pracy. Dotyczy to wszelkich materiałów i urządzeń, które były wewnątrz podczas pracy. Powtórz czynność dezynfekcji po ..

Read more

Technika bezpiecznej i poprawnej pracy w komorze laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Zobacz wideo poradnik firmy Nuaire. Working Safely BSC Praca w komorze laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zwanej także komorą Biohazard wiąże się z kilkoma bardzo istotnymi aspektami pozwalającymi na zachowanie bezpieczeństwa operatora, jak również obrabianego materiału. Zasada działania komory laminarnej Biohazard pozwala na zachowanie ..

Read more

Aby rozpocząć bezpieczne korzystanie z komory laminarnej postępuj następująco: Włącz przepływ w komorze. Jeśli komora laminarna wyposażona jest w lampę UV przez rozpoczęciem pracy lampa UV musi być bezwzględnie wyłączona. Dobrą praktyką jest przetarcie wszystkich wewnętrznych powierzchni obszaru roboczego 70% roztworem alkoholu. Praktyka ta pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie naświetlania obszaru roboczego lampą UV. Nie ..

Read more