Tag : zamrażarka

Kluczowe aspekty do uwzględnienia przy zakupie zamrażarki o ultraniskiej temperaturze Przegląd Zamrażarki o ultra niskiej temperaturze (ULT) zostały zaprojektowane do pracy w zakresie temperatury od -86°C do -45°C, jednak zwykle pracują w temperaturze -70°C lub -80°C. Zamrażarki ULT charakteryzują się typową żywotnością od dwunastu do piętnastu lat. W przypadku rozważania wymiany dziesięcioletniej zamrażarki ULT lub ..

Read more

CO2 backup – system zabezpieczenia zamrażarek niskotemperaturowych. Do czego to służy ? System CO2 backup służy do utrzymania niskiej temperatury w komorze zamrażarki w przypadku nieoczekiwanego jej podniesienia i w związku z tym w przypadku zagrożenia dla zamrożonych, często drogocennych prób przechowywanych w zamrażarce. Nieoczekiwany wzrost temperatury najczęściej pojawia się w momencie długotrwałej przerwy w ..

Read more

Zamrażarka niskotemperaturowa – kryteria wyboru Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C to zakup na co najmniej kilkanaście lat. Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego dostawcy oraz modelu będzie skutkowało na wielu płaszczyznach. Koszt zamrażarki to nie tylko cena jej zakupu. Nie mniej istotną cechą są koszty eksploatacji oraz niezawodność urządzenia. Koszt eksploatacji zamrażarki to koszt energii zużywanej przez urządzenie ..

Read more