Typ Wody oraz Czyszczenie Inkubatorów Nuaire

  Artykuły

Jaki typ wody stosować w inkubatorach Nuaire z płaszczem wodnym?

Inkubatory Nuaire z płaszczem wodnym można napełniać lub uzupełniać wyłącznie wodą jednokrotnie destylowaną (maks. klasa czystości 1 MΩ). Surowo zabrania się stosowania materiału chlorowanego lub halogenowego w płaszczu wodnym. Nie ma konieczności stosowania żadnych dodatków w płaszczu wodnym w przypadku wody jednokrotnie destylowanej (maks. klasa czystości 1 MΩ). W miejscu kontaktu przewodu z wodą jednokrotnie destylowaną z wewnętrznym przewodem miedzianym w płaszczu wodnym wytrąca się siarczan miedzi. Istnieje możliwość dodania niewielkiej ilości siarczanu miedzi do płaszcza wodnego.

Tacki na wodę (parowanie w wilgotności względnej, RH)

Jeżeli tacka na wodę służy do uzyskania RH poprzez parowanie, tackę należy napełnić wodą jednokrotnie destylowaną (maks. klasa czystości 1MΩ).
Niewielką ilość siarczanu miedzi można dodawać do tacki przy każdym jej wypełnianiu w celu zapobieżenia rozwojowi bakterii. Raz w tygodniu należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować tackę i napełnić ją świeżą wodą jednokrotnie destylowaną.

Układ Nawilżania RH (Iniekcja RH)

Naturalne wystąpienie parowania zajmuje wiele godzin, dlatego niektóre urządzenia Nuaire zostały wyposażone w układ nawilżania RH, umożliwiający odzyskanie pożądanej wartości procentowej RH w kilka chwil od zamknięcia drzwi.
W układach tych nie stosuje się środków antybakteryjnych w zbiorniku RH. Urządzenie należy napełniać wodą jednokrotnie destylowaną (maks. klasa czystości 1MΩ). Surowo zabrania się stosowania materiału chlorowanego lub halogenowego w układzie RH.

Czyszczenie

Czyszczenie wnętrza urządzenia

Wnętrze urządzenia, wykonane ze stali nierdzewnej (SST) należy przecierać odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym, takim jak 70% izopropanol lub równoważny nieżrący środek dezynfekcyjny. Surowo zabrania się stosowania materiału chlorowanego lub halogenowego w komorze SST.

Czyszczenie strony zewnętrznej urządzenia

Część zewnętrzną urządzenia należy czyścić łagodnym detergentem oraz wodą jednokrotnie destylowaną.

Uwaga: Więcej informacji można uzyskać w Instrukcji Obsługi Modelu O oraz M, a także kontaktując się z Działem Technicznym Nuaire lub Biogenet.

LEAVE A COMMENT